Αρχική Σελίδα __Επικοινωνία__
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
 
Αρχείο 2013

Περιλήψεις εισηγήσεων

Πρακτικά 32ου Συμποσίου Ποίησης

Πρακτικά 31ου Συμποσίου Ποίησης

33ο Συμπόσιο Ποίησης. Πρόγραμμα

Υποψήφιοι για τα Βραβεία Ποίησης 2012

Υποψήφιοι για τα Βραβεία Ποίησης 2012. Ανθολόγηση

Η γλώσσα στα Κείμενα - Ποιητές του Κόσμου. Α΄ Κύκλος

Βραβεία Ποίησης 2012