Αρχική Σελίδα __Επικοινωνία__
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
   
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 
Επίτιμα Μέλη

Όνομα

Ιδιότητα

Μιχάλης Γ. Μερακλής

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, κριτικός

Ανδρέας Μπελεζίνης

Φιλόλογος, κριτικός