ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΩΚΡΑΤΗ Λ. ΣΚΑΡΤΣΗ

ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ