Αρχική Σελίδα __Επικοινωνία__
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
   
Ψηφιοποίηση Πρακτικών Συμποσίων Ποίησης Α΄-ΛΓ΄ – Ευρετήριο Πρακτικών Α΄ – ΛΣΤ΄. Ευχαριστίες
Πρακτικά 36ου Συμποσίου Ποίησης. "Ποίηση και Εκπαίδευση". Δελτίο Τύπου
Πρόγραμμα 37ου Συμποσίου Ποίησης
Λύντια Στεφάνου.Τα ποιήματα. Τόμος A΄. Οι συλλογές
Λύντια Στεφάνου.Τα ποιήματα. Τόμος Β΄. Ανέκδοτα και Νεανικά
Αλέξης Στεφάνου. Μεταπολεμικές Αναζητήσεις. Ποιήματα
Εκδηλώσεις για τη Λύντια και τον Αλέξη Στεφάνου, 5-6/6/2018
Συμπόσιο Ποίησης

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
http://www.poetrysymposium.gr

Η ποίηση σε εποχές μετάβασης:
από την προφορικότητα στη γραφή, στην τυπογραφία
και στα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα

Σάββατο 30 Ιουνίου – Κυριακή 1 Ιουλίου 2018
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

To 37ο Συμπόσιο Ποίησης με θέμα «Η ποίηση σε εποχές μετάβασης: από την προφορικότητα στη γραφή, στην τυπογραφία και στα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα» θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από το Σάββατο 30 Ιουνίου, 12.00 μ.μ., έως την Κυριακή 1 Ιουλίου 13.30.

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από μία στροφή της ποιητικής τέχνης προς το διαδίκτυο. Ολοένα και περισσότεροι ποιητές γράφουν σε ηλεκτρονικά μέσα ενώ ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ηλεκτρονικών περιοδικών αναδύεται. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία της ποίησης, θα εντοπίσουμε ανάλογες μεταβάσεις: από την προφορικότητα στη γραφή, από τη γραφή στην τυπογραφία, έως την άυλη σήμερα «τυπογραφία» του διαδικτύου. Πόσο η αλλαγή των όρων παραγωγής και διάδοσης της ποίησης καθορίζουν το περιεχόμενό της; Πώς βιώνουν οι ίδιοι οι ποιητές αυτές τις μεταβάσεις; Πώς μεταβάλλεται η επικοινωνία των ποιητών με το κοινό και πώς επηρεάζει το έργο τους αυτή η μεταβολή; Τις δυο ημέρες του Συμποσίου, μέσα από εισηγήσεις θεωρητικών της λογοτεχνίας και πανεπιστημιακών, κυκλικές συζητήσεις διαχειριστών διαδικτυακών περιοδικών, ποιητών και κριτικών που δημοσιεύουν στο διαδίκτυο, διάλογο και αντιπαραθέσεις, με τη ζωντανή συμμετοχή του κοινού, ελπίζουμε να ανοίξουμε όλα αυτά τα ερωτήματα.

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Είναι ανοιχτό σε όλους και η παρακολούθησή του είναι ελεύθερη.
Το πλήρες πρόγραμμα του Συμποσίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (http://wwww.poetrysymposium.gr)